شبکه‌های اجتماعی

اخبار بهشت

دورهمی مدیران تشکل های بهــشت شهرستان کهگیلویه و چرام

در این اجلاس مباحث ارائه؛ بیان خلاصه ای از جلسه قبل،و تبین و تفسیر حسادت و پیامدهای آن در زندگی و تقدر وتشکر از فعالان اجلاسیه شهدای کهگیلویه
و برنامه ریزی برای اجلاسیه شهدای چرام