شبکه‌های اجتماعی

اخبار بهشت

اولین اجلاسیه استانی بهــشت استان مرکزی

اولین اجلاسیه استانی بهشت با حضور تشکل های فعال تربیتی حوزه دختران نوجوان از سراسر استان در بیت امام خمینی(ره)برگزار گردید.

در این دوره کارگاه تربیت اجتماعی در ادبیات اسلام ناب، مروری بر ابعاد مساله شناسی تربیتی، برنامه ریزی تربیتی مبتنی بر الگوی فرآیندی و کارگاه خوانش ،منازعه و مسائل فرهنگ،امروز فرهنگ و اقدام فرهنگ برگزار گردید.

همچنين برگزاری گعده های انتقال تجربه معرفی تشکل ها توسط خودشان و بوم نویسی به صورت گروهی، انس و الفت و آشنایی بین تشکل ها که یکی از اهداف بهشت میباشد، را به همراه داشت.

این اجلاسیه با هدف رشد ،توانمندسازی، تسهیلگری مجموعه های مختلف تربیتی حوزه دختران نوجوان،۱۸ و ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۲ سال جاری برگزار گردید.