شبکه‌های اجتماعی

چگونه با ما در ارتباط باشید

اطلاعات تماس

به منظور ارتباط بهتر و بیشتر با رابطین استان ها، مدیران تشکل های فعال در سراسر کشور و ارتباط رابطین با تشکل های هر استان ایجاد کانال و گروه هایی ضروری به نظر می رسید.
گروه گفتمان بهشت دختران، روایت بهشت دختران و کانال بهشت دختران (بنیاد ملی نوجوان) و گروه مدیران بهشت استانی ایجاد گردید.

تهران،نبش خیابان زرتشت غربی،سازمان تبلیغات اسلامی

پیام بگذارید

Contact Form