شبکه‌های اجتماعی

اخبار بهشت

نشست شهرستانی بهــشت با حضور فعالان تربیتی شهرستان ساوه

در این نشست صمیمانه گروه ها ضمن معرفی مجموعه خود ،به قالب های مختلف فعالیت در حوزه نوجوانی پرداختند

مسئول بنیاد نوجوان استان نیز،ضمن بیان اهمیت و ضرورت فعالیت در حوزه نوجوانان و به‌ویژه دختران به تشریح اهداف بهشت و لزوم هم افزایی و همراهی و وحدت مجموعه ها با یکدیگر اشاره کرد.

در پایان کتاب تدبری قرآن به عنوان یادبود به مربیان مجموعه های تربیتی اهدا گردید